Privatlivspolitik

Indledning til privatlivspolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan LEASO ApS behandler og sikrer dine personoplysninger.

Formål

Privatlivspolitikken har til formål at skabe transparens omkring hvordan LEASO ApS behandler persondata, samt oplyse om de rettigheder vi giver dig, når du giver os adgang til dine persondata.

Dataansvar

Databeskyttelse

Denne aftale fastsætter de rettigheder og forpligtelser, som finder anvendelse, når databehandleren foretager behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

Kontaktoplysninger

LEASO ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

LEASO ApS

Trianglen 8C
6000 Kolding
CVR-nr.: 38 11 21 04
Telefon: 71 995 200
E-mail: info@leaso.dk
Hjemmeside: www.leaso.dk
Hent .pdf: Privatlivspolitik | LEASO

Vi sikrer fair og transparent databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du vil altid selv skulle godkende adgangen til disse data.

Behandling af persondata

Vi anvender denne type data om dig

LEASO ApS anvender data om dig for at gøre vores service bedre samt i vores kontakt med dig.
De data vi anvender omfatter:

– Almindelige persondata
– CPR-nummer
– Indkomst-, formue- og gældsoplysninger
– Data vedrørende politisk eksponering (PEP-opslag)

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Hos LEASO ApS opbevares persondata kun i relation til helt specifikke formål, som eksempelvis kreditvurdering. Vi beder dig ikke om oplysninger som ikke er relevante for det specifikke formål disse oplysninger skal bruges til.

Denne indsamling og opbevaring sker, når vi har brug for at:

– Foretage en kreditvurdering
– Behandle dit køb- og/eller kontrakt hos Leaso ApS
– Administrere din relation til os
– Opfylde lovkrav

Når vi behandler data om dig er formålet afgørende for, hvilken type data om dig der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke oplysninger der ikke har relevans for det konkrete formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. LEASO ApS lever altid op til gældende lovgivning, og du er således sikret at dine persondata behandles i henhold hertil.

Typen og omfanget af de persondata vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller anden retlig forpligtelse.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Vi opbevarer dine persondata sikkert

Adgang til dine data sker via sikrede servere med SSL-certifikat. LEASO ApS søger altid at benytte sig af sikrede og krypterede kanaler til behandling af persondata.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke inden vi behandler dine persondata, til de formål der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem egenhændigt. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.
Samtykket gives oftest digitalt – eksempelvis med MitID.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage./p>

Vi videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

LEASO ApS videregiver aldrig persondata til andre aktører, uden dit samtykke, medmindre videregivelse af data er krævet for opretholdelse af eksempelvis kontraktforhold mellem LEASO ApS og dig.

Eksempelvis ved navnlig – men ikke begrænset hertil – videregivelse af påkrævede oplysninger hos tredjemand for at opretholde servere og andre systemer.

Sikkerhed

Vi beskytter dine data og har intern IT-sikkerhedspolitik

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Brug af cookies

Cookies, formål og relevans

Optimering af bruger oplevelsen af vores software og på vores hjemmeside

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har ret til enhver tid at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst hvor længe vi opbevarer dine persondata og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data om dig.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan altid rette henvendelse til os for at gøre indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.